Info pro příjemce

Získali jste podporu Kreativní Evropy?

Rádi bychom s vámi navázali bližší spolupráci zejména v oblasti komunikace vašich aktivit směrovaných k široké, ale i odborné veřejnosti. Jako příjemci prestižního grantu jste inspirací, co se týká kulturního a uměleckého obsahu, přístupu k různým cílovým skupinám, ve vašich projektech přinášíte nejnovější trendy z Evropy. S radostí budeme vaše úspěchy šířit.

Uzavření grantové smlouvy

Pokud jste vedoucí projektu (žadatel) a zjistili jste, že jste na podporu z Kreativní Evropy dosáhli, nejprve Vás čeká příprava grantové smlouvy tzv. grant agreement preparation (GAP). Spolu se svými projektovými partnery budete doplňovat informace o projektu do systému FTOP (respektive Sygma). Až po této fázi může dojít k předfinancování projektu. Kompletní výsledky výzvev budou zveřejňovány až po podpisech všech grantových smluv.

Sdílejte s námi informace o projektu, a to zejména:

  • harmonogram aktivit (vašich i partnerů),
  • pozvánky na akce (ve formě pdf pozvánek, odkazů na web či facebookový profil),
  • fotografie a videa z příprav i samotných akcí,
  • další informace a podklady související s podpořeným projektem (vydané publikace, nabídky spolupráce apod.).

Vaše aktivity můžeme šířit prostřednictvím:

V rámci vaší komunikace na sociálních sítích se můžete s Kreativní Evropou identifikovat také díky hashtagu #CreativeEurope nebo označení @KreativniEvropa.

... a nezapomeňte na logo

Nezapomeňte, že součástí všech publikovaných materiálů musí být i informace o zdroji financování prostřednictvím loga, a to v souladu s tzv. visual identity a uzavřenou grantovou smlouvou.

Probíhající projekty nemůžeme konzultovat

Změny v aktivitách a rozpočtu projektu je potřeba konzultovat s projektovým manažerem, který vám byl přidělen Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Naše kancelář je třetí stranou a nemáme oprávnění poskytovat k probíhajícím projektům poradenství.

Kontakty v EU

Creative Europe (oficiální web) ' Výkonná agentura EACEA ' Evropská komise (DG Connect) ' Síť národních kanceláří (CEDs) '