Info pro příjemce

Získali jste podporu Kreativní Evropy?

Rádi bychom s vámi navázali bližší spolupráci zejména v oblasti komunikace vašich aktivit směrovaných k široké, ale i odborné veřejnosti. Jako příjemci prestižního grantu jste inspirací, co se týká kulturního a uměleckého obsahu, přístupu k různým cílovým skupinám, ve vašich projektech přinášíte nejnovější trendy z Evropy. S radostí budeme vaše úspěchy šířit.

Uzavření grantové smlouvy

Pokud jste vedoucí projektu (žadatel) a zjistili jste, že jste na podporu z Kreativní Evropy dosáhli, nejprve vás čeká příprava grantové smlouvy tzv. grant agreement preparation (GAP). Spolu se svými projektovými partnery budete doplňovat informace o projektu do systému FTOP (respektive Sygma). Až po této fázi může dojít k předfinancování projektu. Kompletní výsledky výzev budou zveřejňovány až po podpisech všech grantových smluv.

Sdílejte s námi informace o projektu, a to zejména:

  • harmonogram aktivit (vašich i partnerů),
  • pozvánky na akce (ve formě pdf pozvánek, odkazů na web či facebookový profil),
  • fotografie a videa z příprav i samotných akcí,
  • další informace a podklady související s podpořeným projektem (vydané publikace, nabídky spolupráce apod.).

Jak komunikovat svůj projekt?

Pro příjemce grantů z programu Kreativní Evropa byla připravena publikace How to communicate your project. Je to návod, jak se o svůj příběh podělit s českým i zahraničním publikem a jaké nástroje využít k šíření výsledků projektu. Poskytne vám užitečné informace o všech nezbytných fázích komunikace, od jejího plánování až po vyhodnocení. Prozatím je návod pouze v angličtině, ale již brzy bude zveřejněna i jeho česká verze.

Příkladem dobré praxe v komunikaci je podpořený projekt Liveurope, kterého se mimo jiné účastní český partner Palác Akropolis. Projekt připravil například report o sedmi letech svého fungování formou příběhu na webu. Má také aktivní a pravidelnou komunikaci na sociálních sítích.

Více informací o publikaci ' Publikace How to communicate your project '

My můžeme vaše aktivity šířit prostřednictvím:

V rámci vaší komunikace na sociálních sítích se můžete s Kreativní Evropou identifikovat také díky hashtagu #CreativeEurope nebo označení @KreativniEvropa.

... a nezapomeňte na logo

Nezapomeňte, že součástí všech publikovaných materiálů musí být i informace o zdroji financování prostřednictvím loga, a to v souladu s tzv. visual identity a uzavřenou grantovou smlouvou.

Probíhající projekty nemůžeme konzultovat

Změny v aktivitách a rozpočtu projektu je potřeba konzultovat s projektovým manažerem, který vám byl přidělen Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Naše kancelář je třetí stranou a nemáme oprávnění poskytovat k probíhajícím projektům poradenství.

Kontakty v EU

Creative Europe (oficiální web) ' Výkonná agentura EACEA ' Evropská komise (DG Connect) ' Síť národních kanceláří (CEDs) '