Info pro příjemce

Získali jste podporu Kreativní Evropy?

Rádi bychom s vámi navázali bližší spolupráci zejména v oblasti komunikace vašich aktivit směrovaných k široké, ale i odborné veřejnosti. Jako příjemci prestižního grantu jste inspirací, co se týká kulturního a uměleckého obsahu, přístupu k různým cílovým skupinám, ve vašich projektech přinášíte nejnovější trendy z Evropy. S radostí budeme vaše úspěchy šířit.

Uzavření grantové smlouvy

Pokud jste vedoucí projektu (žadatel) a zjistili jste, že jste na podporu z Kreativní Evropy dosáhli, nejprve vás čeká příprava grantové smlouvy tzv. grant agreement preparation (GAP). Spolu se svými projektovými partnery budete doplňovat informace o projektu do systému FTOP (respektive Sygma). Až po této fázi může dojít k předfinancování projektu. Kompletní výsledky výzev budou zveřejňovány až po podpisech všech grantových smluv.

Jak na lump sum granty?

Evropská komise připravila dokument s názvem How to manage your lump sum grants, který má žadatelům a příjemcům pomoci s přípravou a správou grantů. Lump sum grants jsou granty, u nichž je pevně stanovena výše, která bude vyplacena, pokud bude projekt realizován. Tyto typy grantů jsou při realizaci jednodušší než granty na skutečné náklady, protože vyžadují méně administrativy.

How to manage your lump sum grants '

Dofinancování grantu z Kreativní Evropy

Příjemci grantu mohou požádat Ministerstvo kultury ČR (Samostatné oddělení EU) o příspěvek na dofinancování projektu. Grantové řízení je určeno českým právním subjektům, které jsou vedoucími projektů nebo partnery podpořených projektů v rámci tohoto programu. Pozor, o podporu nemohou žádat příjemci grantu z programu Kreativní Evropa MEDIA. Podrobnější informace najdete na webu MK ČR.
Pokud hledáte ještě další zdroje financování, podívejte se na náš rozcestník.

Jak komunikovat svůj projekt?

Pro příjemce grantů z programu Kreativní Evropa byla připravena publikace How to Communicate Your Project: A step-by-step Guide on Communicating Projects and Their Results. Jak komunikovat o vašem projektu. Je to návod, jak se o svůj příběh podělit s českým i zahraničním publikem a jaké nástroje využít k šíření výsledků projektu. Poskytne vám užitečné informace o všech nezbytných fázích komunikace, od jejího plánování až po vyhodnocení.

How to Communicate Your Project: A step-by-step Guide on Communicating Projects and Their Results ' Leták české kanceláře Kreativni Evropy: Jak komunikovat o vašem projektu '

Sdílejte s námi informace o projektu, a to zejména:

  • harmonogram aktivit (vašich i partnerů),
  • pozvánky na akce (ve formě pdf pozvánek, odkazů na web či facebookový profil),
  • fotografie a videa z příprav i samotných akcí,
  • další informace a podklady související s podpořeným projektem (vydané publikace, nabídky spolupráce apod.).

My můžeme vaše aktivity šířit prostřednictvím:

V rámci vaší komunikace na sociálních sítích se můžete s Kreativní Evropou identifikovat také díky hashtagu #CreativeEurope nebo označení @KreativniEvropa.

... a nezapomeňte na logo

Nezapomeňte, že součástí všech publikovaných materiálů musí být i informace o zdroji financování prostřednictvím loga, a to v souladu s tzv. visual identity a uzavřenou grantovou smlouvou.

Probíhající projekty nemůžeme konzultovat

Změny v aktivitách a rozpočtu projektu je potřeba konzultovat s projektovým manažerem, který vám byl přidělen Evropskou výkonnou agenturou pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Naše kancelář je třetí stranou a nemáme oprávnění poskytovat k probíhajícím projektům poradenství.

Kontakty v EU

Creative Europe (oficiální web) ' Výkonná agentura EACEA ' Evropská komise (DG Connect) ' Síť národních kanceláří (CEDs) '