Podpořené projekty
v České republice

Projekty, kde se grant dělí mezi více příjemců, jsou označeny ikonkou
Celoevropská databáze podpořených projektů (2014-2020)
Celoevropská databáze podpořených projektů (2021-2027)

MEDIA
Kultura
Mezioborová část
Rok získání grantu
497 nalezených položek