A Season of Classic Films s účastí NFA

V rámci projektu A Season of Classic Films budou evropské archivy od června do prosince zpřístupňovat klasické filmy ze svých sbírek. Letos se do projektu zapojilo dvacet dva paměťových institucí z celé Evropy, včetně Národního filmového archivu.

NFA se letos se do projektu zapojí s filmem Pražský kat, který bude uveden 16. prosince v Kině Ponrepo s hudebním doprovodem Vlastislava Matouška. Film bude přenášen on-line na Filmový přehled

Projekt Asociace evropských filmových archivů (ACE) A Season of Classic Films, podpořený programem Kreativní Evropa, má za cíl prostřednictvím volně přístupných projekcí přiblížit zejména mladému publiku práci evropských státních a regionálních archivů a péči o filmové dědictví.

Program letošního ročníku '
Všechny novinky