Akce k průřezovým tématům

Semináře, prezentace a další akce, které pořádáme k průřezovým tématům jako je inkluze, diverzita, udržitelnost a rovnost pohlaví.

4 nalezené položky