Akční plán EU na podporu mediálního a audiovizuálního odvětví

Evropská komise v prosinci přijala akční plán na podporu oživení a transformace mediálního a audiovizuálního odvětví, která jsou obzvláště zasažena koronavirovou krizí. Akční plán se zaměřuje na tři oblasti činnosti a 10 konkrétních opatření, a to na pomoc mediálnímu odvětví zotavit se z krize prostřednictvím usnadnění a rozšíření přístupu k financování, transformovat se prostřednictvím stimulace investic s cílem podpořit digitální a ekologickou transformaci a zároveň zajistit budoucí odolnost odvětví a posílit postavení evropských občanů a podniků.

Podrobnější informace a plné znění akčního plánu v češtině i angličtině najdete zde.

Všechny novinky