Better Factory propojuje umělce, podnikatele a technologie – výzva na rok 2022

Výzva je určena pro malé a střední podniky (SME), umělce a dodavatele technologií, kteří se společně zúčastní projektu Knowledge Transfer Experiments (KTE).

Better Factory poskytuje malým a středním podnikům metodiku pro spolupráci s umělci při vývoji nových personalizovaných produktů.

KTE projekty diverzifikují portfolia výrobních podniků. Obohacují je o produkty přizpůsobené na míru zákazníkům. Knowledge Transfer Experiments se zaměří na následující sektory:

  • Plast a guma
  • Nábytek a dřevo
  • Jídlo a zemědělství
  • Stavebnictví
  • Kov a strojírenství
  • Textil a kůže
Více informací '
Všechny novinky