Blíží se uzávěrka dotační výzvy Ministerstva kultury pro podpořené projekty

Termín uzávěrky 2. kola výzvy MKČR k podávání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu 2021 je 22. září 2021. Cílem výběrového dotačního řízení je podpora projektů, které uspěly v rámci programu Kreativní Evropa Kultura a jsou realizovány v roce 2021.

Žadatelem o dotaci mohou být organizace, které se svým projektem ať již jako hlavní organizátor, nebo spoluorganizátor, uspěly v rámci programu Kreativní Evropa Kultura. Organizace mohou žádat každý kalendářní rok (podpora ze strany MK může tudíž proběhnout vícekrát v rámci jednoho podpořeného evropského projektu

Kompletní žádost musí obsahovat:

  • vyplněný formulář žádosti o dotaci
  • podrobný popis projektu
  • další povinné přílohy (např. smlouvu s agenturou EACEA, kopii smlouvy o založení bankovního účtu)

Přesné znění výzvy najdete pod článkem, více informací a fomulář žádosti na webu Ministerstva kultury.

Plné znění výzvy '
Všechny novinky