Zavřít

Britská Kancelář Kreativní Evropa se loučí

Kancelář Kreativní Evropa zastupující program ve Velké Británii ukončila 31. března 2021 svoji činnost. Během jejího fungování, v období mezi lety 2014 a 2020, byly v rámci programu Kreativní Evropa podpořeny projekty ve Spojeném království částkou 111 miliónů eur. 

Britská kancelář jako dárek na rozloučenou zveřejnila:

Jejich webová stránka již nebude aktualizovaná, ale do konce roku 2021 zůstane aktivní jako zdroj informací o zapojení do programu Kreativní Evropa mimo EU, o podpořených projektech a jako zdroj publikací.

Děkujeme za spolupráci a loučíme se s britskými kolegy! 

Kreativní
Evropa

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Kreativní Evropa

Kultura

Media

Užitečné odkazy

Kreativní Evropa v ČR 2014-2020

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Kreativní Evropa - KULTURA

Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz 

Kreativní Evropa - MEDIA

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz

Kontakty v EU

Výkonná agentura – EACEA

Evropská komise – DG EAC

Evropská komise – DG Connect

Národní kanceláře – CED Desks