Brožura představující program Kreativní Evropa 2021–2027

Evropská komise vydala brožuru představující nové období programu Kreativní Evropa 2021–2027. V publikaci najdete základní charakteristiku programu MEDIA, Kultura i Mezioborové části včetně informací o jednotlivých výzvách i rozpočtu.

Brožura Kreativní Evropa 2021–2027 '
Všechny novinky