Byla vyhlášena soutěž o Ceny Nového evropského Bauhausu 2023

Evropská Komise zahájila 6. prosince 2022 třetí ročník soutěže o Ceny Nového evropského Bauhausu, která je určena projektům propojujícím udržitelnost, estetiku a inkluzivitu. V tomto ročníku přibude část zaměřená na vzdělávání a rozvoj dovedností, protože Komise vyhlásila rok 2023 Evropským rokem dovedností. Nově budou přijímány také přihlášky projektů ze zemí západního Balkánu.

Po úspěšných dvou ročnících, do kterých se přihlásilo více než 3 000 účastníků ze všech členských států EU, bude v roce 2023 oceněno 15 příkladných iniciativ propojujících tři základní hodnoty Nového evropského Bauhausu.

Ceny za rok 2023 ocení existující projekty i koncepty navržené mladými talenty ve čtyřech kategoriích:

  • Návrat k přírodě
  • Opětovné získání pocitu sounáležitosti
  • Upřednostňování potřebných osob a míst
  • Vytváření oběhového průmyslového ekosystému a podpora
    životního cyklu

V každé kategorii si uchazeči mohou vybrat ze tří paralelních soutěžních okruhů:

  • Okruh A: “New European Bauhaus Champions“ je věnovaný existujícím a dokončeným projektům s jasnými a pozitivními výsledky.
  • Okruh B: “New European Bauhaus Rising Stars” je určen pro koncepty navržené mladými talenty ve věku do 30 let. Koncepty mohou být v různých fázích vývoje, od nápadů s jasným plánem až po úroveň prototypu.
  • Okruh C: “New European Bauhaus Education Champions” je věnovaný iniciativám zaměřeným na vzdělávání a učení. Do soutěže se mohou přihlásit jak dokončené projekty, tak iniciativy ve fázi vývoje.

Ceny budou uděleny 15 vítězům, kteří obdrží finanční odměnu ve výši až 30 000 eur a komunikační balíček. Ten jim pomůže dále rozvíjet a propagovat jejich projekty či koncepty.

Zájemci o účast v soutěži se mohou inspirovat vítěznými projekty z roku 20212022, například českým projektem Reclaim Žižkov.

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31. ledna 2023 v 19 hodin středoevropského času.

Více informací:

Ceny NEB a přihláška '
Všechny novinky