Zavřít

Ceny EU

Evropská unie uděluje řadu ocenění v oblasti kulturního dědictví, architektury, literatury a hudby, jejichž  cílem je upozornit na vynikající kvalitu a úspěchy  těchto oborů a podpořit evropské umělce, hudební skupiny, autory a pracovníky v oblasti kulturního dědictví.

Evropská komise pravidelně vyhlašuje:

Cena Evropské unie pro kulturní dědictví / Cena Europa Nostra

Cena Europa Nostra vznikla již v roce 1963, a v průběhu let se tato iniciativa stala významnou zastřešující organizací na poli evropského kulturního dědictví. Ocenění jsou udělována v kategoriích restaurování, výzkum, služba ochraně kulturního dědictví a vzdělávání, odborná příprava a zvyšování povědomí o kulturním dědictví.

Jedná se o vysoce kvalitní ocenění, které má potenciál zvyšovat zájem turistů, ale i ekonomický potenciál, zejména mezi odborníky, kteří o ní hovoří jako o „Oskarovi“ za kulturní dědictví. I přes náročnou přípravu žádosti se Česká republika už několikrát na toto oceněníu dosáhla.

Oceněné české projekty: 

Cena EU za soudobou architekturu / Cena Miese van der Rohe

Cílem soutěže, pořádané pravidelně již od roku 1988, je najít a ocenit významné tvůrčí počiny na poli architektury, vyzdvihnout přínos evropských architektů k rozvoji profese a uplatnění nových konceptů a technologií. Cena má zároveň pomoci lepšímu porozumění současné architektuře a pochopení její role v rozvoji společnosti.

Bienále soutěžní přehlídky realizovaných staveb pořádá Evropská komise, program Kreativní Evropa a Nadace Miese van der Roheho v Barceloně.

Zároveň jsou vydávány výzvy pro zájemce o pořádání Ceny.

Česká účast

Stavby realizované na českém území nebo českými architekty se v evropské konkurenci podařilo dostat do užšího výběru, ne do finále soutěže. Mezi východoevropskými státy jsou zatím nejúspěšnější Slovinci a Chorvati.

Proč se žádná tuzemská stavba od českého architekta již delší dobu neobjevila ve finále soutěže, je těžké vysvětlit. Najdeme tu hned několik prací, které by svou architektonickou úrovní do finálového výběru jistě patřily. Možná je to způsobem prezentace, možná tím, že porotci se v tom obrovském množství staveb soustředí především na osvědčená jména a země s tradičně vysokou architektonickou úrovní,“ říká Karolína Jirkalová.

Do užšího výběru porota předchozích letech vybrala:

Českou stopu ve finále soutěže zanechal v roce 2007 Obchodní dům Selfridges and Co. v Birminghamu od Jana Kaplického a Amandy Levete z Future Systems

Více o Mies van der Rohe Award zde.

Hudební cena Music Moves Europe Talent Awards (MMETA)

Cena Music Moves Europe Talent Award je spolufinancovaná programem Evropské unie Kreativní Evropa s podporou města Groningen a kraje Groningen a holandského ministerstva pro vzdělávání, kulturu a vědu. Slavnostní vyhlášení probíhá v rámci festivalu Eurosonic Noordeslag v holandském Groningenu.

Vítězové v kategoriích pop, rock, elektronika, RnB/Urban, Hip Hop/Rap a Zpěvák-písničkář obdrží balíček v hodnotě 5 000 eur na podporu turné a propagace a na míru přizpůsobený vzdělávací program. Kromě toho budou mít možnost vystoupit na festivalu Eurosonic a získat bezplatnou publicitu. 

Cena Evropské unie za literaturu

Účelem ceny European Union Prize for Literature, udělované od roku 2009, je poukázat na bohatství současné evropské literární tvorby v oblasti beletrie, neboť  knihy a literatura zaujímají v kultuře a ve vzájemném poznávání výsadní místo. 

Ceny jsou udělovány spisovatelům a spisovatelkám z 35 evropských zemí. Jejich hlavním cílem je zviditelnit autory na mezinárodním knižním trhu, propagovat kulturu jednotlivých států a podporovat mezikulturní dialog. Udílení cen je organizováno Evropskou komisí, Radou evropských spisovatelů, Federací evropských vydavatelů a Evropskou federací knihkupců. 

Čeští laureáti

Kreativní
Evropa

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Kreativní Evropa

Kultura

Media

Užitečné odkazy

Kreativní Evropa v ČR 2014-2020

Kulturní dědictví: Návod k (pou)žití

Kreativní Evropa - KULTURA

Nekázanka 16
110 00 Praha 1

kultura@kreativnievropa.cz 

Kreativní Evropa - MEDIA

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz

Kontakty v EU

Výkonná agentura – EACEA

Evropská komise – DG EAC

Evropská komise – DG Connect

Národní kanceláře – CED Desks