Zavřít

Ceny EU

Evropská unie uděluje řadu ocenění v oblasti kulturního dědictví, architektury, literatury a hudby, jejichž  cílem je upozornit na vynikající kvalitu a úspěchy  těchto oborů a podpořit evropské umělce, hudební skupiny, autory a pracovníky v oblasti kulturního dědictví.

Evropská komise pravidelně vyhlašuje vítěze v těchto oblastech/cenách:

Cena Evropské unie pro kulturní dědictví / Cena Europa Nostra

Cena Europa Nostra vznikla již v roce 1963, a v průběhu let se tato iniciativa stala významnou zastřešující organizací na poli evropského kulturního dědictví. Ocenění jsou udělována v kategoriích restaurování, výzkum, služba ochraně kulturního dědictví a vzdělávání, odborná příprava a zvyšování povědomí o kulturním dědictví.

Jedná se o vysoce kvalitní ocenění, které má potenciál zvyšovat zájem turistů, ale i ekonomický potenciál, zejména mezi odborníky, kteří o ní hovoří jako o „Oskarovi“ za kulturní dědictví. I přes náročnou přípravu žádosti se Česká republika už několikrát na toto oceněníu dosáhla.

Oceněné české projekty: 

 • Projekt záchrany pražské rotundy sv. Václava v kategorii Památková péče (2018)
 • Vzdělávací program v oblasti péče o české kulturní dědictví Památky nás baví v kategorii Vzdělávání, odborná příprava a osvěta (2017)
 • Barokní areál v Kuksu v kategorii Památková péče (2017)
 • Zvláštní uznání poroty za Zpřístupnění a nové využití Národní kulturní památky Vítkovice a. s. v kategorii Ochrana a zachování památkově chráněných objektů (2014)
 • prof. Tomáš Durdík za osobní zásluhy v badatelské oblasti, účasti na záchraně kulturních památek a také jejich popularizaci v kategorii Mimořádné úsilí (2011)
 • publikace Karla Kuči a Jiřího Langera „Dřevěné kostely a zvonice v Evropě“ v kategorii Výzkum (2011)
 • projekt konzervace a prezentace horního hradu Bečov v kategorii Výzkum (2010)
 • Muzeum umění Olomouc za sérii restaurátorských výstav a doprovodných katalogů v kategorii Výzkum (2009)
 • projekt konzervace jižní fasády Horního hradu Státního hradu a zámku v Českém Krumlově v kategorii Restaurování (2008)
 • studie Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Čechách v kategorii Vynikající studie (2006)
 • sbírka restaurování deskových maleb Mistra Teodorika v kapli sv. Kříže na Karlštejně v kategorii Restaurování (2006)
 • projekt postupného restaurování sv. Jiří arcivévody Františka Ferdinanda d’Este na zámku Konopiště v kategorii Restaurování (2003)
 • projekt obnovy a restaurování Valdštejnského paláce v Praze v kategorii Restaurování (2002
 • projekt obnovy barokního divadla v Českém Krumlově v kategorii Restaurování – hlavní cena (2002)

Více zde.

Cena EU za soudobou architekturu / Cena Miese van der Rohe

Cílem soutěže, pořádané pravidelně již od roku 1988, je najít a ocenit významné tvůrčí počiny na poli architektury, vyzdvihnout přínos evropských architektů k rozvoji profese a uplatnění nových konceptů a technologií. Cena má zároveň pomoci lepšímu porozumění současné architektuře a pochopení její role v rozvoji společnosti.

Stavbám realizovaným na českém území nebo českými architekty se v evropské konkurenci poměrně daří. 

Bienále soutěžní přehlídky realizovaných staveb pořádá Evropská komise, program Kreativní Evropa  a Nadace Miese van der Roheho v Barceloně pravidelně již od roku 1988. Cílem soutěže je „najít a ocenit významné tvůrčí počiny na poli architektury, vyzdvihnout přínos evropských architektů k rozvoji profese a uplatnění nových konceptů a technologií. Cena má zároveň pomoci lepšímu porozumění současné architektuře a pochopení její role v rozvoji společnosti“.

Zároveň jsou vydávány výzvy pro zájemce o pořádání Ceny.

České úspěchy

Stavbám realizovaným na českém území nebo českými architekty se v evropské konkurenci poměrně daří, opakovaně se dostaly do finále soutěže. Mezi východoevropskými státy jsou však zatím nejúspěšnější Slovinci a Chorvati. „Proč se žádná tuzemská stavba od českého architekta již delší dobu neobjevila ve finále soutěže, je těžké vysvětlit. Najdeme tu hned několik prací, které by svou architektonickou úrovní do finálového výběru jistě patřily. Možná je to způsobem prezentace, možná tím, že porotci se v tom obrovském množství staveb soustředí především na osvědčená jména a země s tradičně vysokou architektonickou úrovní,“ říká Karolína Jirkalová.

Do finále soutěže se v předchozích letech dostaly:

 • 2007 – Obchodní dům Selfridges and Co., Birmingham / Jan Kaplický a Amanda Levete, Future Systems
 • 2005 – Klášter trapistů v Novém Dvoře / John Pawson
 • 2003 – Palác Euro v Praze / Petr Malinský, Richard Doležal, Petr Burian, Michal Pokorný, Martin Kotík
 • 2003 – průchod valem Prašného mostu na Pražském hradě – Josef Pleskot
 • 2001 – MUZO v Praze / Stanislav Fiala/D3A
 • 1997 – IPB Banka v Brně / Aleš Burian, Gustav Křivinka

Více zde.

Hudební cena EBBA / European Border Breaker Awards

Evropská unie oslavuje význam hudby, která má potenciál spojovat lidi všech kultur, prostřednictvím této soutěže od roku 2004. Díky soutěži se evropská hudba dostává do samotného centra pozornosti hudebního průmyslu, a to prostřednictvím každoročního veletrhu MIDEM v Cannes.

Ocenění jsou určena umělcům, kteří uspěli se svými debutovými alby mimo zemi, v níž bylo album produkováno. 

Více zde.

Cena Evropské unie za literaturu

Účelem této ceny, udělované od roku 2009, je poukázat na bohatství současné evropské literární tvorby v oblasti beletrie, neboť  knihy a literatura zaujímají v kultuře a ve vzájemném poznávání výsadní místo. 

Ceny jsou udělovány spisovatelům a spisovatelkám z 35 evropských zemí. Jejich hlavním cílem je zviditelnit autory na mezinárodním knižním trhu, propagovat kulturu jednotlivých států a podporovat mezikulturní dialog. Udílení cen je organizováno Evropskou komisí, Radou evropských spisovatelů, Federací evropských vydavatelů a Evropskou federací knihkupců. 

Čeští laureáti

 • 2017 – Bianca Bellová: Jezero
 • 2014 – Jan Němec: Dějiny světla
 • 2011 – Tomáš Zmeškal: Milostný dopis klínovým písmem

Více zde.

Kreativní
Evropa

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Kreativní Evropa

Kultura

Media

Užitečné odkazy

PUBLIKUM 2017

Creative Europe rediscovering our cultural heritage

Kreativní Evropa - KULTURA

Celetná 17
110 00 Praha 1

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz 

Kreativní Evropa - MEDIA

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209 – 210
221 105 303
media@kreativnievropa.cz

Kontakty v EU

Výkonná agentura – EACEA

Evropská komise – DG EAC

Evropská komise – DG Connect

Národní kanceláře – CED Desks