Zavřít

Ceny EU

Evropská unie uděluje řadu ocenění v oblasti kulturního dědictví, architektury, literatury a hudby, jejichž  cílem je upozornit na vynikající kvalitu a úspěchy  těchto oborů a podpořit evropské umělce, hudební skupiny, autory a pracovníky v oblasti kulturního dědictví.

Evropská komise pravidelně vyhlašuje vítěze v těchto oblastech/cenách:

Cena Evropské unie pro kulturní dědictví / Cena Europa Nostra

Cena Europa Nostra vznikla již v roce 1963, a v průběhu let se tato iniciativa stala významnou zastřešující organizací na poli evropského kulturního dědictví. Ocenění jsou udělována v kategoriích restaurování, výzkum, služba ochraně kulturního dědictví a vzdělávání, odborná příprava a zvyšování povědomí o kulturním dědictví.

Jedná se o vysoce kvalitní ocenění, které má potenciál zvyšovat zájem turistů, ale i ekonomický potenciál, zejména mezi odborníky, kteří o ní hovoří jako o „Oskarovi“ za kulturní dědictví. I přes náročnou přípravu žádosti se Česká republika už několikrát na toto oceněníu dosáhla.

Oceněné české projekty: 

Cena EU za soudobou architekturu / Cena Miese van der Rohe

Cílem soutěže, pořádané pravidelně již od roku 1988, je najít a ocenit významné tvůrčí počiny na poli architektury, vyzdvihnout přínos evropských architektů k rozvoji profese a uplatnění nových konceptů a technologií. Cena má zároveň pomoci lepšímu porozumění současné architektuře a pochopení její role v rozvoji společnosti.

Bienále soutěžní přehlídky realizovaných staveb pořádá Evropská komise, program Kreativní Evropa a Nadace Miese van der Roheho v Barceloně.

Zároveň jsou vydávány výzvy pro zájemce o pořádání Ceny.

Česká účast

Stavby realizované na českém území nebo českými architekty se v evropské konkurenci podařilo dostat do užšího výběru, ne do finále soutěže. Mezi východoevropskými státy jsou zatím nejúspěšnější Slovinci a Chorvati.

Proč se žádná tuzemská stavba od českého architekta již delší dobu neobjevila ve finále soutěže, je těžké vysvětlit. Najdeme tu hned několik prací, které by svou architektonickou úrovní do finálového výběru jistě patřily. Možná je to způsobem prezentace, možná tím, že porotci se v tom obrovském množství staveb soustředí především na osvědčená jména a země s tradičně vysokou architektonickou úrovní,“ říká Karolína Jirkalová.

Do užšího výběru porota předchozích letech vybrala:

Českou stopu ve finále soutěže zanechal v roce 2007 Obchodní dům Selfridges and Co. v Birminghamu od Jana Kaplického a Amandy Levete z Future Systems

Více o Mies van der Rohe Award zde.

Hudební cena EBBA / European Border Breaker Awards

Prostřednictvím soutěže EBBA Evropská unie od roku 2004 oslavuje význam hudby, která má potenciál spojovat lidi všech kultur. Díky soutěži se evropská hudba dostává do samotného centra pozornosti hudebního průmyslu, a to prostřednictvím každoročního veletrhu MIDEM v Cannes.

Ocenění jsou určena umělcům, kteří uspěli se svými debutovými alby mimo zemi, v níž bylo album produkováno. 

Cena Evropské unie za literaturu

Účelem ceny European Union Prize for Literature, udělované od roku 2009, je poukázat na bohatství současné evropské literární tvorby v oblasti beletrie, neboť  knihy a literatura zaujímají v kultuře a ve vzájemném poznávání výsadní místo. 

Ceny jsou udělovány spisovatelům a spisovatelkám z 35 evropských zemí. Jejich hlavním cílem je zviditelnit autory na mezinárodním knižním trhu, propagovat kulturu jednotlivých států a podporovat mezikulturní dialog. Udílení cen je organizováno Evropskou komisí, Radou evropských spisovatelů, Federací evropských vydavatelů a Evropskou federací knihkupců. 

Čeští laureáti

Kreativní
Evropa

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Kreativní Evropa

Kultura

Media

Užitečné odkazy

Střed zájmu: PUBLIKUM kulturního dědictví

Zpráva z konference Focal Point: Upcycling Cultural Heritage

Kreativní Evropa - KULTURA

Celetná 17
110 00 Praha 1

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz 

Kreativní Evropa - MEDIA

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209 – 210
221 105 303
media@kreativnievropa.cz

Kontakty v EU

Výkonná agentura – EACEA

Evropská komise – DG EAC

Evropská komise – DG Connect

Národní kanceláře – CED Desks