Ceny Nového evropského Bauhausu vyhlášeny!

Koncem června se v Bruselu konalo vyhlašování cen NEB. Celkem patnáct vítězů si odneslo ceny ve čtyřech kategoriích pokrývající aktuální témata jako je opětovné spojení s přírodou, sounáležitost, otázka vyčleněných míst a potřebných lidí nebo cirkulární ekonomiky.

Jedním z vítězů je španělský projekt TOVA zvítězil v kategorii zaměřené na cirkulární ekonomiku. TOVA je jedna z prvních architektonických staveb na světě postavená pomocí jeřábové WASP 3D tiskárny. Stavbu lze dokončit během několika týdnů za využití 100 % místních materiálových a lidských zdrojů, a to při nulovém odpadu a téměř nulové uhlíkové stopě.

Cenu veřejnosti obdržel projekt komunitní zahrady v černohorské Podgorici. Urbana Basta Podgorica je největší místní komunitní zahradou v Evropě s rozlohou 10 000 m2. Rostou zde endemické, exotické stromy, keře, pěstuje se ovoce a zelenina. Péči o ni zajišťují dobrovolníci všech věkových kategorií a to podle 12 principů permakultury. Zahrada poskytuje ukázkový přístup k přírodě, dobrovolníkům a znevýhodněným rodinám pak k biopotravinám. V neposlední řadě zajišťuje ve městě i vysokou biodiverzitu.

 

Přehled všech vítězných projektů
Všechny novinky