Česká komora architektů vyzývá ke sdílení dobré praxe v Evropské unii

Podle České komory architektů je jedním ze způsobů, jak podporovat zájem o architekturu, sdílení dobré praxe. Vyzývá proto ke sdílení kvalitních architektonických příkladů nejen v českém prostředí, ale také v evropském prostoru.

Nyní je opět šance pro aktivity zaštítěné Evropskou unií, jako je například Nový evropský Bauhaus (New European Bauhaus), ukázat kolegům v Evropě, že se i u nás tvoří zajímavé věci.

Odpovězte na výzvu České komory architektů a zašlete doporučení na architektonické realizace vhodné k prezentaci v zahraničí jako příklady dobré praxe. Své návrhy můžete zasílat na e-mail .

Více informací '
Všechny novinky