Chemnitz se stane Evropským hlavním městem kultury 2025

Porota složená z 12 nezávislých odborníků vybrala z 5 německých měst v užším výběru Chemnitz jako Evropské hlavní město kultury pro rok 2025. Zvítězil v konkurenci Hannoveru, Hildesheimu, Magdeburgu a Norimberku.

Mariya Gabriel, evropská komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, k výběru řekla:

„Po Berlíně v roce 1988, Weimaru v roce 1999 a Essenu v roce 2010 bude Chemnitz čtvrtým městem v Německu, které bude hostit titul Evropské hlavní město kultury. Jedná se o skvělou příležitost pro město a jeho okolí, jeho občany i návštěvníky z Evropy a z celého světa. Více než kdy jindy je rozvoj evropských partnerství zásadní pro posílení pocitu společenství a solidarity mezi našimi národy. Doufám, že Chemnitz bude těžit z dlouhodobých kulturních, ekonomických a sociálních výhod, které titul může přinést.“

V souladu s rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady, kterým se řídí činnost Evropských hlavních měst kultury, budou v roce 2025 existovat dvě evropská hlavní města kultury: jedno v Německu a jedno ve Slovinsku, kde se rozhoduje mezi městy Lublaň, Nova Gorica, Piran a Ptuj. Města by měla připravit kulturní program se silným evropským rozměrem, který podporuje zapojení zúčastněných stran města i jeho různých čtvrtí a přitahuje návštěvníky z celé země i Evropy. Program musí mít trvalý dopad a musí přispívat k dlouhodobému rozvoji. Města musí rovněž prokázat, že mají podporu od příslušných veřejných místních orgánů a schopnost realizovat projekt.

Všechny novinky