Podle Culture Action Europe není kultura dostatečně obsažena v Novém evropském Bauhausu

Culture Action Europe (CAE), která se zasazuje o postavení kultury do středu evropského dění a její začlenění do všech oblastí evropské politiky, vydala prohlášení týkající se Nového evropského Bauhausu.

Po téměř 18 měsících se začíná formovat iniciativa Nový evropský Bauhaus (NEB). Navzdory proklamacím se však zdá, že kultura zatím není v NEB rovnocenným partnerem, upozorňují zástupci evropského kulturního ekosystému. Podle vlastních slov Komise není Zelená dohoda pouze ekologickým a ekonomickým plánem, ale je součástí nového kulturního a společenského paradigmatu. Pokud kultura dostane prostředky a prostor k tomu, aby se na této iniciativě podílela, má velký potenciál k tomu, aby se rozběhla.

V reakci na sdělení Komise o novém evropském Bauhausu a s cílem konstruktivně přispět ke zprávě Evropského parlamentu z vlastní iniciativy se Culture Action Europe obrátila na své členy, mezi nimiž je více než 170 sítí, organizací, tvůrců politik, aktivistů a jednotlivců, aby vypracovala níže uvedená politická doporučení.

Doporučení CAE ' Více informací '
Všechny novinky