Culture of Solidarity Fund pro Ukrajinu

„Putin vrátil do Evropy válku a válka proti Ukrajině je válkou proti Evropě. Jako Evropané jsme rozhodně solidární s lidem na Ukrajině a se všemi, kdo se i v Rusku brání Putinově snaze přepsat evropské hranice a evropské dějiny.“

Fond zřízený European Cultural Foundation (ECF) má za cíl podporovat kulturní iniciativy, které uprostřed nepokojů a krize posilují evropskou solidaritu a myšlenku Evropy jako sdíleného veřejného prostoru.

Podpora se přiděluje iniciativám působícím v následujících oblastech:

  • boj proti dezinformacím, propagandě, fake news, probíhající válečné „infodemii“ podporou nezávislých, alternativních a důvěryhodných (digitálních) médií,
  • pomoc jednotlivcům, kteří prchají ze svých domovů a hledají útočiště na Ukrajině nebo v exilu, a to poskytováním bezpečných kulturních prostorů,
  • podpora fragmentace investováním do uměleckých a kulturních aktivit, které odolávají tvrdé realitě konfliktu, a působením ve prospěch mírové budoucnosti Ukrajiny a Evropy.

Vzhledem k mimořádným okolnostem je proces podávání žádostí co nejjednodušší. Zašlete prosím krátký popis projektu s požadovanou částkou na adresu . Příchozí žádosti jsou zpracovávány průběžně a výsledky se sdělují do týdne.

V odkazu níže najdete podrobnosti. Do fondu lze také přispět.

Více informací '
Všechny novinky