Zavřít

Další granty EU

Další programy EU vhodné k financování mezinárodních projektů z oblasti kulturních a kreativních odvětví:

 

 

Publikace PODPORA KULTURY Z EU DO ROKU 2020

Publikace obsahuje přehled programů EU vhodných na podporu kulturních a kreativních projektů včetně příkladových podpořených projektů.

Tuto publikaci realizoval Institut umění – Divadelní ústav v rámci výzkumného projektu podpořeného programem BETA Technologické agentury České republiky (TB040MZV002) pro Ministerstvo zahraničních věcí. Výzkumná zpráva je ke stažení na www.idu.cz.

Ke stažení zde.

 

Kreativní
Evropa

Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Kreativní Evropa

Kultura

Media

Užitečné odkazy

Střed zájmu: PUBLIKUM kulturního dědictví

Zpráva z konference Focal Point: Upcycling Cultural Heritage

Kreativní Evropa - KULTURA

Celetná 17
110 00 Praha 1

224 809 118
224 809 134
kultura@kreativnievropa.cz 

Kreativní Evropa - MEDIA

Národní 28
110 00 Praha 1

221 105 209 – 210
221 105 303
media@kreativnievropa.cz

Kontakty v EU

Výkonná agentura – EACEA

Evropská komise – DG EAC

Evropská komise – DG Connect

Národní kanceláře – CED Desks