A Cloud for all

Cílem online setkání je zahájit vytváření komunity odborníků na kulturní dědictví a ukázat, jak může být Společný evropský cloud pro kulturní dědictví užitečný v jejich každodenní práci.

Společný evropský cloud pro kulturního dědictví – European Collaborative Cloud for Cultural Heritage (ECCCH) bude jedinečnou digitální infrastrukturou, která umožní bezkonkurenční mezioborovou a rozsáhlou spolupráci mezi odborníky na kulturní dědictví v celé EU prostřednictvím nejmodernějších digitálních nástrojů.

Cloud, jehož předpokládaný rozpočet ve výši 110 milionů eur do roku 2025 z programu Horizont Evropa je určen na podporu jeho vývoje a zřízení, podpoří spolupráci mezi kulturními, kreativními a technologickými odvětvími a pomůže chránit evropské kulturní poklady prostřednictvím digitální infrastruktury.

K účasti na akci jsou zváni všichni odborníci z oblasti kulturního dědictví, kteří se chtějí do tohoto úsilí zapojit. Zapojte se 15. března od 10 hodin do diskuse o tom, jak mohou výzkum a inovace EU pomoci organizacím kulturního dědictví stát se úspěšnými hráči v digitální sféře!

Připojte se online na základě registrace.

Chcete se stát členy komunity Společného evropského cloudu pro kulturní dědictví? Vyplňte FORMULÁŘ.