ACE Mentoring Programme

Program ACE Mentoring se zaměřuje na podporu začínajících producentů při řízení jejich kariéry a rozvoji jejich mezinárodních kontaktů tím, že jim poskytuje příležitost učit se od zavedených mentorů, kteří aktivně pracují v evropském filmovém průmyslu.

Program je určený pro 10 producentů a realizuje se až čtyřmi setkáními producenta s mentorem, online nebo osobně na mezinárodních festivalech nebo akcích. Producent vstupující do programu by měl mít připravený dlouhometrážní projekt ve stádiu vývoje (hraný, animovaný nebo dokumentární).

Setkání se konají od března do prosince 2024.

Poplatek: 300€

Kontakt: ,