ACE Training Days Poland

Workshop Training Days Poland  bude probíhat při workshopu ACE Financing Strategies ve Varšavě (21.- 26. listopadu). Je zaměřen na začínající producenty, kteří se chtějí dozvědět více o mezinárodním kontextu audiovizuálního průmyslu, síťovat a rozšiřovat spolupráci.

Interaktivní workshop je otevřen producentům z oblasti animovaného, dokumentárního i hraného filmu. Jeho tématem jsou základy mezinárodní koprodukce, obchodu a distribuce.

Dvoudenního workshopu ve Varšavě se zúčastní 12 vybraných začínajících producentů (6 z Polska a 6 z okolních zemí Střední a Východní Evropy). Záměrem ACE je podpořit mezinárodní spolupráci, výzva je proto určena producentům z Polska, Albánie, Ázerbajdžánu, Arménie, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvatska, České republiky, Estonska, Georgie, Maďarska, Kosova, Litva, Lotyšska, Moldavska, Montenegra, Severní Makedonie, Rumunska, Srbska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny.

Workshop je také propojen s workshopem ACE Financing Strategies 21. – 26. listopadu 2022 ve Varšavě a který je určen 18 nezávislým evropským producentům a je standardně navštěvovaný řadou mezinárodních filmových profesionálů.

Uzávěrka registrací: 7. října 2022