Ars Electronica 2022

Letošní ročník festivalu Ars Electronica v rakouském Linci má podtitul „Welcome to Planet B – A different life is possible! But how?“. Ústředním tématem je Planeta B a společně s ní i myšlenkový experiment: Co kdybychom překonali velké výzvy 21. století? Jak bychom pak (společně) žili a co by naši společnost charakterizovalo? A v neposlední řadě: Jak by vypadala naše cesta k ní? Jakou politickou, sociální, kulturní a technologickou transformaci bychom museli uskutečnit a jak?

Umělci, badatelé a aktivisté nastíní, jak můžeme náš svět utvářet udržitelným způsobem. Produkce nejrůznějších formátů, jako jsou výstavy, sympozia, workshopy, intervence a koncerty, proběhnou hned na několika festivalových místech.

Dne 10. září 2022 se v rámci festivalového programu uskuteční konference „Studiotopia – Co-creating Sustainable Futures through Culture“. Tato evropská iniciativa spolufinancovaná programem Kreativní Evropa se zaměřuje na roli kulturních organizací a kulturních aktérů při řešení klimatické krize, vyrovnávání se s jejími důsledky a změně našeho jednání a chování. Po skončení konference se uskuteční setkání zástupců programu Kreativní Evropa, které poskytne příležitost k navázání kontaktů a výměně zkušeností s partnery Ars Electronica.

Partnery konference jsou národní kanceláře Kreativní Evropy (AT, BE, CZ, DE, DK, FR, HU, HR, LV, SI a SK).