Kreativní Evropa na festivalu Ars Electronica (Linz, AT)

Ve dnech 6. až 10. září 2023 zve Ars Electronica do Lince opět umělce, vědce, vývojáře, designéry, podnikatele a aktivisty z celého světa. Největší evropský festival umění, technologií a společnosti se zaměřuje na otázku: „Komu patří pravda?“ Ústředním místem je opět legendární POSTCITY, v němž se festival konal v letech 2015 až 2019.

Téma Ars Electronica 2023, letos formulované jako otázka, se přímo zaměřuje na klíčová kontroverzní témata naší doby: pravdu a vlastnictví, interpretační autoritu a nezávislost. Lze vlastnit pravdu? Existuje právo na pravdu, a pokud někomu patří, jaká kontrola a odpovědnost je s ní spojena? Jde však také o pojetí vlastnictví ve vztahu k přírodě, které přesahuje staleté filozofické a právní debaty; jde o faktickou realitu vykořisťování a ničení přírody jako nepolevující zátěže přenášené na následující generace.

Mezi hlavní body programu v kontextu EU patří Den S+T+ARTS (7. září 2023), zahájení iniciativy Next Renaissance, stěžejního programu EIT Culture & Creativity, a projektová konference  (Un)Earthing the Truth – Ownership and Narratives about the Planet financovaná programem Kreativní Evropa (8. září 2023), která se bude zabývat vlastnickými strukturami naší planety a složitostmi našeho kolektivního vnímání a chápání planety. Projekt Kreativní Evropa More than Planet(2022-2025) zdůrazňuje naléhavou potřebu přehodnotit způsob, jakým lidé chápou a představují životní prostředí a planetu jako koncepční celek. Na projektu spolupracují partneři Waag (NL), Ars Electronica (AT), Northern Photographic Centre (FI), ART2M/Makery (FR), Leonardo/Olats (FR) a Zavod Projekt Atol (SI). Projekt se ve spolupráci s umělci, kritickými mysliteli a různými odborníky z kulturních, environmentálních a vesmírných institucí zabývá touto krizí planetární imaginace.
Po skončení konference se koná setkání Creative Europe Get-Together, které nabízí příležitost k výměně zkušeností s evropskými partnery Ars Electronica z přibližně 20 projektů financovaných EU a evropských kanceláří Kreativní Evropa. Toto setkání nabízí účastníkům z kulturních institucí možnost navázat kontakty v uvolněné atmosféře.
Partnery konference jsou evropské kanceláře programu Kreativní Evropa z České republiky, Francie, Chorvatska, Kosova, Lichtenštejnska, Lucemburska, Slovenska, Německa, Rakouska a Řecka.

Program

7. 9. 2023, 11.00-17.00
EIT Culture & Creativity
Téma 1. dne sympozia: S+T+ARTS Day: The Next Renaissance
8. 9. 2023, 11.00-17.00
Téma 2. dne sympozia: (Un)Earthing the Truth: Ownership and Narratives about the Planet
8. 9. 2023, 17.00-19.00
CREATIVE EUROPE GET-TOGETHER

Akce se zúčastní na 20 evropských projektů. Účast volná.

9. 9. 2023
Téma 3. dne sympozia: End of Truth?