Baltic Event Co-Production Market

Cílem Baltic Event Co-Production Market je rozvíjet spolupráci mezi producenty, distributory, zástupci filmových institucí a festivalů z pobaltských zemí, střední a východní Evropy, Ruska a Skandinávie a probíhá formou předem domluvených osobních schůzek.

Požadavky na přihlašované filmy:

  • celovečerní hraný film pro kina
  • film vhodný pro mezinárodní koprodukci
  • část financování zajištěna
  • projekty z Albánie, Arménie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Černé Hory, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Gruzie, Chorvatska, Islandu, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Moldávie, Norska, Polska, Rumunska, Severní Makedonie, Slovenska, Slovinska, Srbska, Švédska, Ruska, Ukrajiny a „Focus Country“ Velké Británie.

Uzávěrka: 15. července 2024