BDC Discoveries

Workshop pro dokumentaristy, kteří se hlásí s projektem ve vývoji a pocházejí z Balkánu nebo se jejich téma Balkánu týká a chtěli by s tímto regionem spolupracovat. Během tří modulů budou pod vedením zkušených lektorů rozpracovánat svůj projekt, tak aby jej bylo možné představit na pitching fóru.

1. modul: květen 2021, Sofie (Bulharsko)/online

2. modul: srpen 2021, Prizren (Kosovo)/online

3. modul: říjen/listopad 2021, tbc

 

Kontakt: