Biennale College Cinema – Virtual Reality

Vzdělávací program organizovaný v rámci festivalu v Benátkách věnující se virtuální realitě.

Do programu bude vybráno 10 týmů (producent + režisér) s projekty virtuální reality (délka do 30 min) ve stádiu konceptu. Jednomu vybranému projektu bude poskytnuta podpora 60 000 EUR na výrobu.

Struktura programu:

12. – 18. 1. 2022, Benátky (IT) – workshop 1 (vývoj projektů pod vedením skupiny lektorů, nácvik prezentace projektů)

8. – 11. 3. 2022, Benátky (IT) – workshop 2 pro vybrané 3 projekty (příprava projektů na výrobu, 1 vybraný projekt dostane finanční podporu)

září 2022, Benátky (IT) – účast na Venice Production Bridge pro všechny projekty, které nezískaly finanční podporu – prezentace v rámci Gap Financing Market

Kontakt: