Bridging the Dragon – Sino-International Company Meetings

Jednodenní networkingový program zaměřující se na spolupráci s Čínou a dalšími zeměmi Dálného východu proběhne v rámci Marché du Film ve čtvrtek 18. května v Cannes.

Hlavní částí programu jsou individuální schůzky mezi vybranými mezinárodními profesionály se zájmem o spolupráci se zeměmi Dálného východu (produkční společnosti, distributoři, sales ad.) a čínskými společnostmi.

Uzávěrka registrace prodloužena do  21. dubna 2023
Kontakt: