Cartoon Forum

Koprodukční fórum zaměřené na animované televizní projekty.

  • 3denní fórum, na kterém se setká přes 1000 účastníků ze 40 zemí.
  • 942 zafinancovaných projektů od roku 1990 s celkovým objemem 4 miliardy EUR

Uzávěrka pro registraci: 7. 5. 2024