Cartoon Forum

Koprodukční fórum zaměřené na animované televizní projekty.

  • 3denní fórum, na kterém se setká přes 1000 účastníků ze 40 zemí.
  • 942 zafinancovaných projektů od roku 1990 s celkovým objemem 4 miliardy EUR

Je možné přihlásit se s TV projektem (seriál nebo TV special), jehož celková délka je alespoň 26 min.

Uzávěrka pro přihlašování projektů: 9. 5. 2023