Cartoon Forum

Koprodukční fórum zaměřené na animované televizní projekty.

  • 1000 účastníků
  • 833 zafinancovaných projektů od roku 1990 s celkovým objemem 2.89 miliardy EUR

Je možné přihlásit se s TV projektem (seriál nebo TV special), jehož celková délka je alespoň 26 min.

Uzávěrka pro přihlašování projektů: 9. 5. 2022