Cartoon Movie

Koprodukční fórum celovečerních animovaných filmů ve 4 kategoriích: projekty ve stádiu námětu, projekty ve vývoji, filmy ve výrobě, filmy jako „sneak preview“ (min. délka 60 min). Producenti mají možnost prezentovat své projekty potenciálním koprodukčním partnerům, producentům, zástupcům televizí.

Uzávěrka pro podávání projektů: 15. 11. 2023