CineMart

Koprodukční trh konající se v rámci mezinárodního filmového festivalu v Rotterdamu. Vybrané projekty budou prezentovány filmovým profesionálům – sales agentům, distributorům, producentům, televizním producentům a zástupcům fondů.

Uzávěrky: 

  • Hrané filmy: 4. 10. 2022
  • Krátké a středometrážní filmy do 63 min. dokončené před 1. červencem 2022:  23. 8. 2022
  • Krátké a středometrážní filmy do 63 min. dokončené po 1. červenci 2022:  20. 9. 2022
  • VR/Immersive projekty: 20. 9. 2022

Podmínky pro přihlašované filmy:

* nový projekt, který ještě nebyl prezentován na jiných festivalech a trzích
* projekt o minimální délce 60 min. by měl mít mezinárodní potenciál a být určen pro kinodistribuci
* rozpočet filmu by neměl přesahovat 6 mil. EUR