CLASH! Festival

„Když se spojí klasický a moderní tanec, vznikne nová forma energie,“​ to je slogan podpořeného mezinárodního projektu CLASH!, který propojuje klasické formy tance s tancem současným, mladé tanečníky i zájemce všech tanečních úrovní z nejširší veřejnosti s kapacitami tanečního světa a propojuje také svět jako takový. Českou republiku reprezentuje soubor současného tance 420PEOPLE. A vy se můžete těšit na exkluzivní online ​CLASH! INTERNATIONAL FESTIVAL​, který představí ​od 8.–13. 12. 2020​ celé spektrum aktivit od 5 partnerů festivalu z celé Evropy. V rámci festivalu budou mít premiéru taneční filmy, které natočili jednotlivé soubory ​a doplní jej doprovodný program, který nabídne taneční workshopy a odborné tematické „laboratoře“ se zajímavými hosty.

Festival vysílaný z Prahy proběhne 8. prosince od 18.00. Další dny pak budou vysílat další partnerské země, a to až do 13. prosince. Na programu bude shrnutí dosažených výsledků v oblasti rozvoje publika a krátké expertní tematické vstupy pozvaných hostů na dané téma. Projekt byl spolufinancován programem Kreativní Evropa.