Connecting Cottbus

Koprodukční fórum konající se během filmového festivalu v Cottbusu je zaměřené na vytváření budoucích koprodukcí mezi producenty z východních a západních evropských zemí.

cocoPITCH

13 vybraných projektů celovečerních hraných filmů je prezentováno profesionálnímu publiku složenému z producentů, commissioning editorů, distributorů, sales agentů a zástupců filmových fondů. Po prezentacích následují individuální schůzky.

cocoWIP

Prezentace 6 celovečerních filmů (ve výrobě nebo postprodukci) jako work-in-progress.

Uzávěrka přihlášek: 16. 7. 2021 (pro producenty s projektem – cocoPITCH) / 18. 8. 2021 (cocoWIP) / 15. 10. 2021 (pro filmové profesionály bez projektu)