Connecting Cottbus

Koprodukční fórum konající se během filmového festivalu v Cottbusu je zaměřené na vytváření budoucích koprodukcí mezi producenty z východních a západních evropských zemí.

cocoPITCH
13 vybraných projektů celovečerních hraných filmů je prezentováno profesionálnímu publiku složenému z producentů, commissioning editorů, distributorů, sales agentů a zástupců filmových fondů. Po prezentacích následují individuální schůzky.

cocoWIP
Prezentace 6 celovečerních filmů (ve výrobě nebo postprodukci) jako work-in-progress.

Uzávěrka přihlášek:

  • 17. 7. 2024 (pro producenty s projektem – cocoPITCH)
  • 22. 8. 2024 (cocoWIP)
  • 7. 10. 2024 (pro filmové profesionály bez projektu)