Cyklus seminářů pro žadatele o grant 2017

Chcete získat grant na mezinárodní kulturní projekt? Právě pro vás připravila Kancelář Kreativní Evropa – Kultura cyklus seminářů, jehož obsahem bude intenzivní příprava konkrétního projektu v rámci programu Evropské unie KREATIVNÍ EVROPA (projekty evropské spolupráce).

Obsahem tří celodenních seminářů bude podrobná teoretická i praktická příprava konkrétních žádostí. Jednotlivé semináře budou zaměřeny na specifické oblasti projektové přípravy (koncepce a obsah, financování a rozpočet, spolupráce se zahraničními partnery, plánování projektu ad.). Semináře povedou zkušení experti včetně zahraničního experta Geoffreyho Browna. Cílem cyklu je napomoci uchazečům s koncipováním konkrétního projektu a zpracováním kvalitní žádosti. Získané informace mohou účastníci využít i při přípravě projektů a žádostí o dotace od jiných poskytovatelů grantů na národní a mezinárodní úrovni.

Kontakt: Magdalena Müllerová, Kancelář Kreativní Evropa – Kultura, T 224 809 118, E