East Silver Market

Trh dokumentárních filmů ze střední a východní Evropy.

19. ročník East Silver se bude konat během 25. MFDF Ji.hlava  (25. – 30. 10. 2022). Vybrané filmy se stanou součástí online katalogu East Silver 2021 a budou zařazeny do předvýběru MFDF Ji.hlava, stejně tak mají šanci na nominaci na cenu Silver Eye.

Uzávěrka pro filmy dokončené v roce 2021 a 2022: 31. 5. 2022

Uzávěrka pro projekty v hrubém střihu: 31. 7. 2022

Přihlásit svůj film můžete zde.