EAVE+

Intenzivní čtyřdenní workshop pro producenty s mezinárodními zkušenostmi. Zaměřeno na posílení finanční kapacity a schopnost uspět na evropském a globálním audiovizuálním trhu.

Hlavním tématem 13. ročníku je transformace a udržitelnost organizací v době krize. Další témata zahrnují: cashflow management, strategie společnosti, vyjednávání s financiéry a partnery, získávání financí od investorů a vytváření životaschopných obchodních modelů pro budoucnost.