EAVE+

Intenzivní čtyřdenní workshop pro producenty s mezinárodními zkušenostmi. Zaměřeno na posílení finanční kapacity a schopnost uspět na evropském a globálním audiovizuálním trhu. Hlavním tématem 12. ročníku je udržitelnost společnosti a transformace v době krize.

Další témata zahrnují: cashflow management, strategie společnosti, vyjednávání s financiéry a partnery, získávání financí od investorů a vytváření životaschopných obchodních modelů pro budoucnost.