EAVE PUENTES – Europe / Latin America Co-Production Workshop

Vzdělávací program EAVE zaměřený na vývoj projektů v evropsko-latinskoamerické koprodukci (vývoj scénáře, finanční, koprodukční, marketingové a distribuční strategie). Je určen pro producenty z Evropy a Latinské Ameriky (10 účastníků) a další evropské profesionály se zájmem spolupracovat s Latinskou Amerikou nebo producenty bez projektu (4-5 účastníků).

Skládá se ze dvou workshopů:

  • Workshop 1: 15. – 21. června 2024, Lucembursko
  • Workshop 2: listopad/prosinec 2024, Uruguay