Emerging Producers

12. ročník propagačního a vzdělávacího projektu sdružujícího evropské producenty dokumentárních filmů.

Hlavním cílem workshopu je propojit talentované evropské producenty s filmovými profesionály, účastníkům zpřístupňuje informace v oblasti audiovize a napomáhá jejich hlubší a rozsáhlejší orientaci na filmovém trhu. Dále jim umožňuje navázat kontakt s producenty z ostatních zemí, a zvyšuje tak potenciál budoucích evropských koprodukčních projektů.

Producent by měl mít několikaletou praxi s potenciálem budoucího profesního růstu a alespoň jeden již realizovaný film (hraný či dokumentární, celovečerní či středometrážní), který vstoupil do kinodistribuce, případně se účastnil filmových festivalů.

Datum a místo konání: 

23. – 27. 10. 2023 – MFDF Ji.hlava

únor 2024 – Berlín

Účastnický poplatek: 1 450 EUR (zahrnuje ubytování, občerstvení a obědy)

Kontakt: Jarmila Outratová, vedoucí Industry Office,