EPI: Essential Legal Framework – Leading Innovation and Change in Film and TV

Workshop Erich Pommer Institutu nabízí praktické znalosti o procesech a metodologiích inovací obchodních modelů ve filmu a TV. Témata zahrnují: nastavování cílů a budování obchodních a finančních modelů, zavádění změn do běžného provozu, proces a techniky inovace obchodních modelů, případové studie ad.

Kurzovné: 690 EUR (zahrnuje stravu)

EPI POSKYTUJE STIPENDIA, uzávěrka pro žádosti o stipendia: 1. 11. 2021

Pro přihlašování na workshop není uzávěrka, registrace možná do naplnění kapacity.