EPI: Essential Legal Framework – CLEARING RIGHTS for Film and TV

Workshop věnovaný autorským právům nabízí teoretické i praktické znalosti a strategie při vyřizování autorských, osobnostních a hudebních práv.

Témata:

  • Rights clearance strategies
  • Copyright and its exemptions (Fair Use, parody etc.)
  • Turning real life into film: Clearing personality rights
  • Everybody’s nightmare? Clearing music rights
  • Clearing trademarks, artwork and landmarks
  • Who is paying? How E&O insurance works
  • Global perspective: Cases in different national jurisdictions
  • The big players: Clearing rights at US majors and the streamers
  • Clearing rights for documentaries and factual entertainment
  • Combining legal and creative

Kurzovné: 590 EUR Early Bird do 2. 5. 2022 / 690 EUR (zahrnuje stravu)

EPI POSKYTUJE STIPENDIA, uzávěrka pro žádosti o stipendia: 2. 5. 2022

5. 5. 2022 proběhne informační online setkání, viz zde.