EPI Essential Legal Framework – EUROPEAN CO-PRODUCTION: Legal and Financial Aspects

Intenzivní workshop na téma právních a finančních aspektů evropských koprodukcí, od vývoje až po distribuci a mezinárodní prodej. Kurz je určen filmovým a nově i TV profesionálům se zájmem o koprodukci, jeho náplní jsou přednášky mezinárodních odborníků (strategie financování, právní rámec a smlouvy, sales a distribuce, dělení zisku atd.) a případové studie evropských koprodukčních filmů a seriálů.

Kurzovné: 690 EUR (Early Bird do 3.9., zahrnuje stravu)

EPI POSKYTUJE STIPENDIA. Uzávěrka pro žádosti o stipendia: 5. 9. 2021

Pro přihlašování na workshop není uzávěrka, registrace možná do naplnění kapacity.  

Kontakt: Dina Rubanovitš,