EPI: Essential Legal Framework – EUROPEAN CO-PRODUCTION: Legal and Financial Aspects

Intenzivní workshop na téma právních a finančních aspektů evropských koprodukcí, od vývoje až po distribuci a mezinárodní prodej. Kurz je určen filmovým a TV profesionálům se zájmem o koprodukci, jeho náplní jsou přednášky mezinárodních odborníků (strategie financování, právní rámec a smlouvy, sales a distribuce, dělení zisku atd.) a případové studie evropských koprodukčních filmů a seriálů.

Workshop věnovaný rostoucí roli koprodukce, která je dnes klíčová pro úspěch evropských filmů a seriálů a také výzvám, kterým musí v dnešní době čelit.

Témata:

  • Updated industry overview, including the latest developments
  • Financial landscape in Europe and beyond
  • Funding strategies: public & private financing sources, banks and bonds
  • Revenue sharing & waterfall scenarios
  • Legal framework: bilateral treaties and European Convention on Cinematographic Co-Production
  • Step-by-step analysis of a typical co-production agreement
  • Case studies of recent European co-productions
  • Hands-on tools & group exercise in devising a financing strategy
  • The current world of sales & distribution
  • New industry players and business models

Kurzovné: 590 EUR, EPI poskytuje stipendia.

Uzávěrka registrací: 23. října 2023  

Kontakt: Judith Klein,