EPI: Essential Legal Framework – Sustainable Business Strategies: Mastering Transformation and Change

EPI letos pořádá v Berlíně nový workshop vedený v anglickém jazyce Sustainable Business Strategies: Mastering Transformation and Change určený majitelům, manažerům a vedoucím pracovníkům.

Tempo změn v audiovizuálním průmyslu se stále zrychluje, proto je důležitější než kdy jindy rychle se přizpůsobit trhu a využít vznikajících obchodních příležitostí, aby se společnosti udrželi na trhu.

Účastníky workshopu, kteří chtějí nových příležitostí využít, povedeme k posouzení vlastního podnikání, analýze silných a slabých stránek a potenciálních oblastí ke zlepšení. Prostřednictvím interaktivních sezení prozkoumají problémy, kterým musí čelit, identifikují strategické příležitosti pro růst a inovace a vytvoří si plán do budoucna.

Kurzovné: 590 EUR (stravné, ubytování není zahrnuto), EPI poskytuje stipendia.

Workshop je součástí série školení EPI Legal Essentials a je podpořen programem Kreativní Evropa MEDIA.