EPI: Greening the Industry

Profesionálové v oblasti audiovize si dnes velmi dobře uvědomují dopad své práce na životní prostředí, ale často jim chybí znalosti nebo nástroje, jak zlepšit a zavést udržitelnější metody, aniž by riskovali ekonomický úspěch.

Tento kompaktní online seminář nabídne užitečné strategie a nástroje, jak učinit svou produkci šetrnější k životnímu prostředí ve všech odděleních. Zároveň ukáže, že udržitelnost a ekonomický úspěch se nemusí vzájemně vylučovat.

Místo konání: online přes Zoom
Kurzovné: 50 EUR, EPI poskytuje stipendia.

EPI poskytuje stipendia, uzávěrka pro žádosti o stipendia: do 11. září 2023.