EPI: Essential Legal Framework – The Art of Negotiating Agreements for Film and TV

Intenzivní workshop na téma vyjednávání smluv v AV průmyslu. Určeno pro filmové a televizní producenty.

Témata:

  • základní prvky smluv 
  • psychologie vyjednávání
  • vyjednávací techniky
  • řešení konfliktů
  • vyjednávací triky
  • potenciální partneři pro produkci a distribuci a jak je oslovit
  • zájmy potenciálních partnerů a vlastní zájmy

Kurzovné: 690 EUR (zahrnuje stravu)

EPI poskytuje stipendia, uzávěrka pro žádosti o stipendia: 15. 11. 2021