Evropský Bauhaus: Aktivovat!

Evropský Bauhaus: Aktivovat! je nová konferenční platforma, na které se střetne kultura s technologiemi a městským rozvojem, a představí se lídři, pro které není ekologická transformace pouze prázdná fráze, ale cesta ke zlepšení každodenního života. První ročník se koná 15. dubna v CAMPu, Praha.
Ekologická transformace nesmí být pouze prázdná fráze, ale cesta ke zlepšení každodenního života. Nový evropský Bauhaus je kreativní iniciativa, která hledá konkrétní řešení, jak dosahovat cílů Zelené dohody pro Evropu. Dopolední fórum představí inovace v architektuře, vzdělávání a rozvoji měst z Česka i Evropy. Na fóru vystoupí například Thomas Bourdaud z francouzského Plateau Urbain, Sven Buch z městské developerské společnosti v Aalborgu nebo Petr Škvařil, člen kolegia expertů, které iniciativu připravilo. Součástí akce je také Veletrh nápadů a dva prezentační panely ukazující možnosti aktivace pražských nemovitostí.
Akce bude částečně probíhat v angličtině. Tlumočení na místě bude zajištěno.
Akce se koná ve spolupráci s Pražským inovačním institutem, Operátorem ICT, Kreativní Prahou a UCEEB ČVUT.

Program

9.30 - 10.45
Nový Evropský Bauhaus v evropské perspektivě
 • Petr Škvařil – Čeho NEB dosáhl a kam směřuje
 • Sven Buch – Aalborg east: From Isolated to Inclusive
 • Thomas Bourdaud – How to run a temporary urbanism cooperative
 • diskuze Umí Evropa zajistit dobrý život v křehkém světě?
  za účasti Martiny Dlabajové, Petra Škvařila, Svena Bucha, Thomase Bourdauda a Petra Leška
11.00-12.30
Praha v kontextu Nového Evropského Bauhausu
 • Tomáš Vácha (Operátor ICT) – Jak funguje NEB Inovační tým Praha?
 • Zuzana Drhová (PII) – Cirkulární školy
 • Adam Pajgrt (Operátor ICT) – SPACE a zkušenostní učení
 • Pavel Borecký (IPR Praha) – Dočasné využití nemovitostí jako nástroj regenerace
 • Petr Urbánek (PDS) – První energeticky pozitivní čtvrť v Praze
 • diskuze Jak využít NEB pro restart rozvoje metropole?
  za účasti Tomáše Váchy, Adama Pajgrta, Petra Urbánka, Zuzany Drhové a Pavla Boreckého
13.15-14.15
Programy pro opuštěné budovy 
 • Kateřina Sýsová (Plastenco): Design a příběhy proměny
 • Kryštof Niček (Amanita Farm): Pěstování hub jako příklad městské potravinové produkce
 • Lukáš Brychta (Pomezí): Kultura, divadlo a opuštěné prostory
 • Martin Mráz (Reclaim Žižkov): Komunitní bydlení a obnovení sounáležitosti | ONLINE
 • Panelová diskuze
14.30-15.30
Technologické úpravy budov
 • Karel Bařinka (Česká komora architektů) : Jak na opuštěné budovy
 • Barbora Hejtmánková (UCEEB ČVUT): Katastr materiálů
 • Ema Pospíšilová (Kampus Hybernská): Kam kráčí Kampus?
 • Panelov diskuze