EWA Network’s Mentoring Programme

EWA Network’s Mentoring Programme přináší program kariérního růstu pro 16 producentek. Byl spuštěn v roce 2018 a umožňuje mentorovaným zlepšit základní dovednosti a kompetence potřebné v jejich profesi, jako je financování, vyjednávání, management a rozvoj podnikání.

Program je zaměřen na evropské producentky, které mají alespoň pětiletou zkušenost v  produkci na národní úrovni a chtějí se dále vyvíjet směrem k evropské/mezinárodní dimenzi.

Program trvá 11 měsíců a skládá se z několika fyzických skupinových setkání v rámci evropských filmových trhů, kromě toho zahrnuje každý měsíc rozhovory s přidělenými mentorkami. Dále se konají tři další semináře s odborníky, navazující online skupinová setkání a dvě setkání v Cannes a Benátkách.

Bude vybrán maximální počet 16 účastnic.