Festival Nového evropského Bauhausu 2024

Ve dnech 9. až 13. dubna 2024 proběhne druhý ročník Festivalu Nový evropský Bauhaus. Událost proběhne v hybridní formě, hlavní offline aktivity se budou konat v Bruselu a doprovodné akce v celé EU i mimo ni.

Podtitulem festivalu NEB 2024 je téma „Zdroje pro všechny“, podrobně zkoumána budou témata jako bydlení a životní prostředí, půda a voda, móda a blahobyt ve světle měnícího se životního prostředí.

Na festivalu se setkají lidé z mnoha odvětví, kteří budou mít možnost společně diskutovat o naší budoucnosti. Je to skvělá příležitost k navazování kontaktů, výměně zkušeností a oslavám – od vědy až po umění, od designu až po politiku a od architektury až po technologie.

Událost je založena na třech pilířích:

Forum (Fórum): online platforma pro výměnu názorů a debatu o tématech týkajících se Nového evropského Bauhausu,

Fair (Veletrh): vystavování a prezentování projektů a prototypů odrážejících a prosazujících hodnoty Nového evropského Bauhausu,

Fest (Oslava): kulturní program s řadou představení, uměleckých děl, kreativních participativních aktivit a slavností v přidružených pop-up prostorech v Bruselu.

Součástí festivalu bude také slavnostní předání cen New European Bauhaus Prizes 2024, které ocení 20 projektů, návrhů a nápadů, jež jsou v souladu s iniciativou NEB a ztělesňují její hodnoty. Dva z těchto vítězných projektů vzejdou z vašeho hlasování, které probíhá do 27. března.