Flipping the future: závěrečná konference

Projekt Creative FLIP zve na finální konferenci, která završí jeho více než dvouletý výzkum. Obsahem konference bude prezentace úspěchů a výsledků projektu se zaměřením na podstatná témata kulturních a kreativních odvětví jako finance, vzdělávání, inovace a patenty.

Projekt Creative FLIP byl zahájen v roce 2019 s cílem adresovat existující systémové problémy kreativních a kulturních odvětví. Projekt shromáždil stávající strategie KKO a následně se pokusil o vývoj nových nástrojů. V průběhu projektu společnost zasáhla pandemie koronaviru. Tato situace ještě více prohloubila existující problémy a zesílila nutnost posílení kulturního sektoru.

Během konference zástupci projektu představí přínos projektu a postup na cestě za zvýšením konkurenceschopnosti kulturních a kreativních odvětví. Součástí bude i diskuze týkající se tvorby nových strategií a podnikání smysluplných kroků ke zvýšení odolnosti KKO.

Kompletní program konference najdete zde.

Registrovat se můžete zde.