FRAME Advanced

Workshop FRAME Advanced Tech se bude v roce 2022 konat ve dnech 21. – 25. listopadu 2022 v Paříži (INA).

Zaměří se na technické a technologické aspekty uchovávání, digitalizace a managementu audiovizuálního obsahu (digitální uložiště a management ad.). Je určen profesionálům s předchozími zkušenostmi či absolventům specializovaného školení.

Workshop je součástí vzdělávacího programu FRAME, který se věnuje restaurování, prezervaci, digitalizaci a využití audiovizuálních archivních materiálů. Pořádá jej francouzský INA (Institut national de l’audiovisuel) ve spolupráci s FIAT/IFTA (International Federation of Television Archives) a EBU Academy (European Broadcasting Union). Jednotlivé kurzy pokrývají různé fáze procesu správy audiovizuálního archivu – od jeho uchování, digitalizace, dokumentace až po jeho zpřístupnění, opětovné použití a propagaci, a to včetně právních, ekologických, technických, obchodních a dalších aspektů této práce. Dalšími kurzy programu jsou FRAME BasicsFRAME Mentoring.

Uzávěrka: 2. 10. 2022

Kontakt: