FRAME Basics

Kurz FRAME Basics je součástí FRAME vzdělávacího programu, který pořádá francouzský INA (Institut national de l’audiovisuel) ve spolupráci s FIAT/IFTA (International Federation of Television Archives) a EBU Academy (European Broadcasting Union).

Jednotlivé kurzy pokrývají různé fáze procesu správy audiovizuálního archivu – od jeho uchování, digitalizace, dokumentace až po jeho zpřístupnění, opětovné použití a propagaci, a to včetně právních, ekologických, technických, obchodních a dalších aspektů této práce.

FRAME Basics je šestidenní online kurz, který se koná na v červnu a červenci 2023 a poskytne základní znalosti začínajícím profesionálům v oblasti správy audiovizuálního archivu. Kurz je určen profesionálům s menšími zkušenostmi.

(Dalšími kurzy programu jsou FRAME AdvancedFRAME Mentoring (má aktuálně otevřenou výzvu do 15. 3. 2023). FRAME Advanced je pětidenní kurz určený zkušenějším profesionálům, který se bude konat na podzim – místo konání bude upřesněno. Kurz je zaměřen na nejnovější procesy a inovace v oblasti správy audiovizuálního dědictví. FRAME Mentoring je šestiměsíční program pro mladé filmové profesionály v oboru audiovizuálních archivů s praxí do 5 let – viz informace na našem webu zde. )


Konání:
5.-7. a 12.-14. června 2023, online

Kurzovné: 500 Euro (300 Euro pro příjemce stipendia)

Uzávěrka přihlášek: 15. 4. 2023