FRAME – Future for Restoration of Audiovisual Memory in Europe

Vzdělávací program věnující se restaurování, prezervaci, digitalizaci a využití audiovizuálních archivních materiálů. 

První workshop FRAME Access se bude v roce 2021 konat online ve dnech 3. – 4.  a 7. – 9. 6. 2021.
Bude se zabývat využitím a přístupem k audiovizuálnímu dědictví (modely a strategie přístupu, dokumentace, právní rámec, management práv).
Uzávěrka: 13. 5. 2021

Druhý workshop FRAME Tech se bude v roce 2021 konat online ve dnech 17. – 19. a 22. – 24. 11. 2021. Zaměří se na technické aspekty managementu audiovizuálního obsahu (prezervace, digitalizace, digitální uložiště a management ad.).
Uzávěrka: 8. 10. 2021

K dispozici je omezený počet STIPENDIÍ.

Kontakt: