Galway Film Fair

Filmový trh konající se v rámci festivalu Galway Film Fleadh (14. – 15. 7. 2023).

Trh je určen pro projekty ve vývoji a/nebo dokončené filmy (hrané filmy a/nebo dokumenty). Má formu předem domluvených schůzek mezi filmaři a pozvanými financiéry, distributory, sales agenty, zástupci TV stanic a fondů a významnými producenty.

Kromě toho se v rámci trhu budou konat konference Fleadh Forum, master classes, panelové diskuse a další industry akce.

Uzávěrka pro Early Bird20% slevu z poplatku pro organizace z LCC (Low Capacity countries) do 12. 5. 2023.

Uzávěrka registrací: 2. 6. 2023