Galway Film Fair

Filmový trh konající se v rámci festivalu Galway Film Fleadh (12. – 14. 7. 2024).

Trh je určen pro projekty ve vývoji a/nebo dokončené filmy (hrané filmy a/nebo dokumenty). Má formu předem domluvených schůzek mezi filmaři a pozvanými financiéry, distributory, sales agenty, zástupci TV stanic a fondů a významnými producenty.

Kromě toho se v rámci trhu budou konat konference Fleadh Forum, master classes, panelové diskuse a další industry akce včetně klíčové Creative Europe Networking Dinner.

Uzávěrka pro Early Bird do 19. 3. 2024 / Uzávěrka registrací: 13. 5. 2024
Galway Film Fair poskytuje 20% slevu z poplatku pro organizace z LCC (Low Capacity countries).